Meslu (lunâ di dzâli) easti a doauâsprâdzațea parti a anlui (ți ari di-aradâ 30 i 31 di dzâli, afoarâ di Șcurtul cari poati s-aibâ 28, ș-la patruľi ań 29 di dzâli).

Meșili suntu:

 1. Yinaru
 2. Șcurtu
 3. Marțu
 4. Apriru
 5. Maiu
 6. Cirișaru
 7. Alunaru
 8. Avgustu
 9. Yizmâciunu
 10. Sumedru
 11. Brumaru
 12. Andreu


PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.