Lingura unã hãlati di metalu (plasticã i lemnu) tsi ari di-unã parti unã coadã trã tsãneari cu mãna sh-di-alantã parti unã soi di vas njic cu cari omlu poati s-ljea unã muljiturã (apã, ghelã, etc.) di-tu unã oalã tra s-u ducã la gurã shi s-u mãcã.

Lingurã ufilisatã trã supã, faptã di-tu metalu

Vedz shi

alâxire
 
Commons
 

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.