Hâlăți

irgâlii cari agiutâ la fâțearea a unui lucru
(yinitâ di la Hâlati)

Hâlăți easti unâ irgâlii cari agiutâ la fâțearea a unui lucru.

Unâ cutii modearnâ cu hâlăți

Ca bunâoarâ, suntu hâlati muzicalâ, ca chitara; suntu şi hâlati di științâ, ca telescopu icâ microscopu. Suntu şi halati cari suntu ufilisati î toti dzilili, ca bunâoarâ aclu.