Gura easti guva tsi s-aflã tu partea di nghiosu a caplui di omu (mãrdhinitã di dauã budzã, cu cari zburashti sh-pri-tu cari intrã mãcarea tu trupu); guva di-tu caplu a prãvdzãloru (cu cari mãcã shi pri-tu cari scotu bots).

Unu crocodilu cu gura dishcljisã

Vedz shi

alâxire
 

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.