Bunela, icâ piruna, furculița, easti unâ hâlati ńicâ di casâ (cu mâneari di-unâ parti și trei-patru dințâ lundzi, supțâri ș-nduplicaț niheamâ di-alantâ) cu cari omlu acațâ (nțapâ) mâcarea di-tu pheat tra s-u ducâ la gurâ și s-u mâcâ.

Ma multi turlii di furculiți

Vedz șiModificare