Lapti

LapteModificare

Laptili icã lapti easti luguria albã (muljiturã) tsi easi di-ti sinlu (tsãtsa) a unei muljeari (icã udzirlu a unei pravdã) tsi ari amintatã unu njicu di putsãnu chiro.

Vedz shiModificare

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.