Cashu easti lugurii adratã di-tu laptili ncljigatu, cãlcatu, ndisatu, apitrusitu sh-tsãnutu di-aradã tu-armirã i foalji tra s-nu s-aspargã.

Multi turlii di cashu

Unu soi di cashu easti ghizã.

Vedz shiModificare

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.