Frãntsia icã Gallia (frãntseascã: République française) easti unu statu tu Europa. Nai mai marli cãsãbã shi capitala easti Paris. Frãntsia easti parti di-tu Uniunea Europeanã. Statu aestu easti cunuscut trã culturã, arhitecturã ãi literaturã.

Flamburâ-a Galľiei

StatuModificare

  • Suprafatsã: 674,843 km2
  • Populatsie: 65,350,000 bã. [1]
  • Densitati: 116 bã./km2
  • Capitala: Paris

GeografieModificare

 
Frãntsia

Nai ma marli cãsãbã shi capitala easti Paris.

Frãntsia ari sinuri cu Belgia, Luxemburg, Ghermãnia, Elvetsia, Italia, Monaco, Andorra shi Ispania. [2]

RelighiaModificare

  • 51% romano-catolicã

CulturãModificare

 
Jules Verne, unu mari scriitoru di-tu Frãntsie

.

LiteraturãModificare

Izvuri di buntruModificare

Izvuri di nafoarãModificare

  1. Guvernlu a Frânțiľiei 8 Avgustu 2014
  2. Geografiľa Frânțiľiei 8-li di Avgustu 2014