Uniuniljea evropeanã (englezã: European Union, ghermãnescã Europäische Union, frãntseascã: Union européenne) easti unã uniune di stati tu Evropa.

Flambura Uniuniljei Evropeanã
European Commission