Veardza (Brassica oleracea) easti unâ plantâ (zârzâvati) criscutâ di om tu bâhce, cari bâneadzâ doi ań, iu, tu protlu an creaști maș truplu ș-tu defturlu an crescu lilicili di hromâ albâ icâ galbinâ, cu frândzâ mâri, groasi și undati i câțâroasi, ți si-anvilescu unâ pristi-alantâ tra s-facâ unâ soi di topâ mari cât caplu di om, bunâ trâ mâcari proaspitâ (salatâ), heartâ (cu carni, tu sârmadz, etc.) icâ fapti turșii (moari) tra s-hibâ mâcatâ earna.

Doâ veardzâ
PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.