Deschide meniul principal
Frândzâ

Frândzâ suntu lucrili verdzâ (ca nâști acoali ńiț, multi ori lundzi icâ arucutoasi) ți crescu pri lumâchili di arburi (icâ esu di-tu truplu di earbâ, lilici etc., ți treamburâ cându li bati vimtu, ți s-usucâ ș-cadu earna) ș-cu cari arburľi (erghili, lilicili) adiľi și potu s-ufiliseascâ energia a soarilui. Sinonimi: frundzâ, foaľi.

Frândzili suntu maxusi trâ clorofilâ.

Tipuri di frândzâModificare

  1. frândzâ compusă – frândzâ ma mari, adratâ di-tu ma multi frândzâ ma ńiț, ți pârńescu (i) di-tu unu singur loc icâ (ii) di pri unâ ńicâ lumâchițâ (axâ);
  2. frândzâ palmatâ – frândzâ ți ș-aduți ca palma di la mâna omlui;
  3. frândzâ uvalâ – frândzâ sprilungâ, arucutoasâ, ți ș-u-aduți cu oulu di gâľinâ;

Tu populuModificare

S-dzâți câ vârnu taľie frândzâ a câńiľor cându nu fați țiva di hâiri.Format:Citation needed

BibliografieModificare

  • Dicționarlu alu Tiberius Cunia

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.