Anumiru

(yinitâ di la Umiru)

Anumirlu icâ umirlu easti partea di trupu a omlui di iu nchisescu brațârilii.

Oasili-a anumirlui
PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.