Anatomia-a capul'ui omlui

Anatomia easti unâ științâ ţi studiadzâ truplu a organismeloru yii. Aeșțâ potu s-hibâ omini, animali icâ planti.

Vedz şiModificare