Soarili easti lucrul tsi s-aflã tu tser deavãrliga di cari s-anvãrteashti loclu unãoarã pri anu (tsi lunjineadzã shi ngãldzashti dzuua, dupã tsi da tahina sh-pãnã seara cãndu ascapitã).

Soarili

Elu easti meslu a Sistemlui solaru shi da lunjinã Pimintlui. Simvollu easti ☉.

Vedz shi alâxire

 
Commons
 

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.