Soarili (cu simvollu Sun symbol.svg) easti lucrul ți s-aflâ tu țer deavârliga di cari s-anvârteaști loclu unâoarâ pri anu (ți luńineadzâ și ngâldzaști dzuua, dupâ ți da tahina ș-pânâ seara cându ascapitâ).

Soarili

Elu easti meslu a Sistemlui solaru și da luńinâ Pimintlui.

Vedz șiModificare

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.