Câldura easti harea ți u-ari lucrul ți nu easti arați, ma caldu. Ma poati s-hibâ și ațea ți ari unu omu ți easti lândzitu (arâțitu) și truplu-ľi s-ari ncâldzâtâ multu (heavrâ).

Soarili easti izvurlu nai ma maxusu di câldurâ trâ Terra

Tu științâ și fizicâ, câldura easti energhia transferatâ anamisa unu sistemu termodinamicu și mediu, ș-ari simbollu Q.

Vedz șiModificare

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.