Astronomia (astrunumíe) easti unã shtiintsã tsi easti ligatã cu caracterizarea a tserlui, a steliloru shi a galaxiiloru. Omlu tsi shtii astronomie s-cljeamã astronomu. Zboarã ma maxoasi tu astronomie suntu: Big Bang, sistemlu solaru, planetã, steauã shi constelatsie.

Picturã a lunãljei, di Galileo Galilei

Isturie alâxire

Oaminji alâxire

Vedz shi Lista a astronomiloru

Methodi alâxire

Hãlati alâxire

 
Halatu (telescop) njicu

Tu astronomie suntu ufilisiti halati ca cumu:

Vedz shi alâxire

 
Commons