Sâlatâ (mâcari)

Vedz și Sâlatâ

Sâlata icâ salata easti unâ soi di mâcari faptâ di-aesti planti, di câstrâveți, tumâț, frândzâ di cucean (verdzu) și alti zârzâvâț tâľeati cumâț ńiț (di-aradâ proaspiti, ma ndauâ di eali ș-hearti), tra si s-mâcâ tu nchisita a measâľei i deadun cu ghela.

Turlii di salatâ și mâcari
PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.