Mâcarea (icâ mâncâturâ) easti unâ dit nai ma maxoasi lugurii trâ omlu și poati s-hibâ tuti lucrili cari s-potu mânca (planti, carni etc).

Mâcari cu zârținâ vegetalâ