Phianu di-tu Ghermanii

Pian Modificare

Phianlu (anyrãsitu shi pheanu) easti unã hãlati muzicalã mari tsi easti ca unã soi di sinduchi mari tsi sta pri trei cicioari, cari-asunã cãndu unã aradã di coardi suntu aguditi di-unã soi di ciocuri shi treamburã tra sã scoatã muzicã.


 

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.