Paștili (Grailu Mari icâ Ngrei-Mari) easti dzua tu cari criștińľi yiurtisescu Nyearea a Hristolui, ṭi s-yiurtisescu 'n cafi anu, tu primuvearâ.

Icoanâ cu Seclu Nyearea a Hristolui, Seclul XIV, Constantinopol
PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.o