ZiModificare

Zboara dzuã icã dzãuã poate hi:

  • chirolu tsi s'tindi ditu apirita pãnã tu ascãpitata a soarilui;
  • sãhãtsli (24) tsi trec di la unã njadzãnoapti pãnã la alantâ njadzãnoapti di