Religie

(yinitâ di la Relighie)

Relighia icã Piste easte organizatsia tu cai pistipsescu cama multu di ominjlji shi partitsipeadzã tu ashi-dzãsã 'liturghie' iu s-liturghiseshce piste cãtrã Dumnidzãlu. Ca relighii s-declaredzã nai ma multu relighiile monotheistitse (tu cai s-pistipseashce sade tu un Dumnidzã).

Religionsmajoritaries.png
Religious syms.svg

Izvuri di nuntruModificare

Isvuri di NafoarãModificare

Vedz shiModificare