Prumuvearâ

(yinitâ di la Primuvearâ)

Prumuveara easti treiľi meș ți s-aflâ namisa di earnâ și vearâ (di-tu 23-li di Marțu tu 22-li (i 21-li) di Cirișaru) cându chirolu nchiseaști si ncâldzascâ, da ploi multi și virdeața ș-pońľi nvirdzâscu; âľi dzâți şi: primuvearâ, primâvearâ.

Prumuvearâ dupu Giuseppe Arcimboldo, 1573.

Vedz şiModificare