Noaptea easti chirolu tsi fatsi scutidi nafoarã, dupã-ascãpitata a soarilui, pãnã la data a lui di-alantã dzuã tahina.

Evropa vidzutã tu chirolu a noptsãljei

Vedz shi

alâxire
 

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.