Noaptea easti chirolu tsi fatsi scutidi nafoarã, dupã-ascãpitata a soarilui, pãnã la data a lui di-alantã dzuã tahina.

View across the bay of Naples at night.jpg
Evropa vidzutã tu chirolu a noptsãljei

Vedz shiModificare

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.