Moara easti casa tu cari s-aflâ unâ hâlati mari cu cari s-maținâ yiptul (gârnlu, sicara, câlâmbuchilu, etc.). Ma poate hi hâlatea mari (minatâ di apâ i vimtu) cu cari s-maținâ yiptul icâ hâlati ńicâ cu cari s-maținâ (aoa ș-un chiro cu mâna) cafelu (chiperlu, etc.). Trâ a lucra, moara hibâ unâ aroatâ.

Unâ moarâ di apâ
PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.