Cafelu easti unu arburicu (arburili di cafe/cafei) di-tu locurli caldi, cu boea ți poati s-agiungâ pânâ la 6-10m, cu frândzâ ți sta daima verdzâ, ți fați (dauâ ori tu an) lilici albi (cari crescu la sumsoara frândzâlor), ș-cari da fructi aroși ca cireașili (cu dauâ simințâ); simința a arburiclui di cafe, ți easti nvâlitâ cu unâ coaji subțâri ș-sânâtoasâ cari, dupâ dizbiliri, agiungu gârnuțâli di cafe ți s-vindu tu ducheani; pulbirea lai, faptâ dupâ mâținarea a gârnuțâloru arsi di cafe; biutura adratâ di-tu aestâ pulbiri (multu câftatâ ș-biutâ di duńai, faptâ di-tu aestâ pulbiri heartâ cu apâ (tu cari s-adavgâ, multi ori, zahari, lapti și alti lugurii ți va-ľi da unâ aromâ ș-nustimadâ vrutâ);

Boabi di cafe
PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.