Mascrulu icâ sexlu di mascuru (♂) easti hiința (omu, pravdâ, etc.) ți easti di parti bârbâteascâ (nu muľireascâ, iu s-cľeamâ feaminu).

Simvollo a mascuriloru (Marti)

Vezi șiModificare

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.