Machidunii di Nord

(yinitâ di la Machedonia di Nord)

Macedonia de Nord alâxire

Република Северна Македонија

Republika Severna Makedonija

 
Flâmburâ-a Republicãljei Machedonia di Nord
 
Ethnosimvolo-a Republicãljei Machedonia di Nord
Flâmburâ Ethnosimvolo
Hymna naționalâ: Fișier:Macedonia's national anthem (instrumental).ogg

 
Locația-a Republicãljei Machedonia di Nord

Câsâbâ capital Scopia
42°43 N,
21°26 E
Nai ma mare câsâbă Scopia
Limba ofițialâ Machiduneashce, Arbinisheashce
Sistemu politic Republicã
 - Prezidentu Stevo Pendarovschi
 - Protministru Dimitar Covacevschi
Fața-a loclui  
 - Tutâ {{{Fața-a-loclui}}} km² ({{{Fața-a-loclui-loc}}}º)
Populația  
 - 2022 {{{Populația}}} bân. ({{{Populația-loc}}}º)
 - Rufosâ {{{Rufosâ}}} bân./km² ({{{Rufosâ-loc}}}º)
BPA {{{BPA_PPC_an}}}
 - Tutâ ${{{BPA-tutâ}}} (Loclu 130º)
 - Pi cap $$19,783
IDO (2021) 0.770 (78º) – ridicat
Monetâ {{{Monetâ}}}
(MKD)
Locu sâhate {{{Loc-sâhate}}}
Ḑuaa naționalâ 8 Yizmãciunj
Domeniu di Internetu .mk
Prefixu di telefonu +{{{Prefix-telefonic}}}
1 Limba Machedonicã easte prota limbã-a statlui, a depoia yin shi limba arbinishascã cai easte ofitsialã tu multu comune di tu REIM, depoia yin shi:limba turtsescã, limba armãnescã (tu cãsãbãlu Crushuva), limba ghiftescã, limba sãrghescã shi limba bosnichiascã.

Machedonia di Nord (limba Machedonescã: Северна Македонија) easte un stat tu Europa. Fu pricunuscutã di multi stati organizatsiile internationale (Organizatsia-a Natsiilor Unite, Unia europeanã etc.) cã Republica Ex-Iugoslavã ali Machedonia. Statlu aestu easte tu teritoria cunuscutã shi sum numa Machedonia di Avardarlu tu Machedonia.

Relighia alâxire

64.7% Bisearica Ortodoxã.

33.3% Musulmanji.

0.3% Altsi crestini.

Culturã alâxire

Isturia alâxire

Resursi alâxire

Gheografilj alâxire


Cãsãbãlu capital: Scopia.

Icunumia alâxire

Alti alâxire

Izvuri di Nuntru alâxire

Izvuri di Nafoarã alâxire

Biblioyrathilj alâxire