Herlu (numiru atomicu 26 și simvollu Fe) easti unu metalu greu icâ unu elementu chimicu metalicu, di-unâ hromâ ca cinușa, multu lipsit la fâțearea di multi lucri singur (hâlâț, ca aratrul, bunâoarâ), i amisticat cu alti metali (ca s-facâ cilichea, bunâoarâ).

Heru

ReacțiiModificare

Luguria murnâ-aroși ți u-acațâ herlu (ș-lu-aroadi) dupâ ți sta niheamâ chiro dizvilit tu nutii s-cľeamâ arudzinâ. Proceslu prit cari arudzina acațâ herlu ari numâli di oxidari.

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.