Capu tu omulu

Cap alâxire

Capu easti partea di nai ma nsus a trup-lui di om iu s-aflã ncljisã midua (acupiritã prisuprã di peru, sh-cu fatsa iu s-aflã ocljii, narea, urecljili, gura, etc.).

Vedz shi alâxire

 

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.