Știința easti disciplina ți aduți la cunoaștiria omului icâ a lumiljei. Omlu cari știi științâ s-cljeamâ omu di științâ.

Tipuri alâxire

 
Chimia easti știința ți easti ligatâ di aflarea și caracterizarea substanților.
Știinţili ali naturiljei
Științi fizici
Științi di pimintu
Științi aplicati