Uranus easti șaptea planetâ cari s-anvârteaști unâoarâ deavârliga a soarilui, tu Sistemlu solaru.

Uranus

Simvollu easti simvollu