Schinji pi truplu di trandafilu

Ghimpe alâxire

Schinjii suntu ataea tai sh-u-adutsi cu aclu shi easi di-tu truplu a unei plantã (rugu, pãljuru, etc.), cari ntsapã sh-intrã lishor tu carnea a omlui.

Unã plantã maxoasã tsi ari schinji multa nstãpãtori easti trandafilu.

Format:Ahurhire-plantã

 

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.