Monad.svg

DumnezeuModificare

Tru multi relighil'i s'da aesta Numã pit ea s'achicãseasti Fendi i Dumnidzã. Tru Iudaismu i cl'imat Fendi tri atea cã Nãs Plãsi, Cumãndãseashti shi Difendi tutã duneaua.

CaduriModificare

Vedz shiModificare