DumnezeuModificare

Tru multi relighil'i s'da aesta Numâ pit ea s'achicâseasti Fendi i Dumnidză. Tru Iudaismu i cl'imat Fendi tri atea câ Nâs Plâsi, Cumândâseaşti şi Difendi tutâ duneaua.