Preftulu (icî popâ; femina easti prifteasâ, nicuchira a preftului) easti unu omu ți easti dus la unâ sculii maxus adratâ (iu easti nvițat ș-deapoea hirotonusitu) tra s-aibâ ndreptulu s-lituryiseascâ la bisearicâ și s-facâ tuti arâdzli criștinești icâ religioasi.

Prefțâ
PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.