Osu easti partea albã di-tu truplu a omlui tsi easti scliro (durã, sãnãtoasã, vãrtoasã, corcanã etc.), cari deadun cu alti pãrtsã tsi sh-u-aduc cu ea, poati s-lu facã omlu sã sta ndreptu (mprostu, pi cicioari, deadzitli sã sta ndreapti sh-teasi, etc.).

Oasili a cicioriloru

Vedz shiModificare

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.