Malama (numiru atomicu 79, Au) easti unu elementu chimicu. Easti unu metalu scumpu (cu hroma galbinâ luțitâ), cu cari s-fac multi giuvairi (minghiuși, neali, sâhâț, veri, etc.). Dit aestâ metalu s-fac fluriili (lirili, galbinili, mahmudiili, etc.).

Malamâ di-tu naturâ
Commons
PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.