Vearia icâ țirțelu easti stulii ca unu țercľu ńic purtat di muľeri acâțat i-aspindzurat di ureacľi (multi ori di-amalamâ i di-asimi stulsit ș-el cu alti ńiț stulii).

Ma multi turlii di veri pi unâ ureacľi
PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.