Inimã easti mãdular di-tu cheptul a omlui cari fatsi sãndzili (cu mpindzearea) s-urdinã prit vini. [1]. Easti mãdularulu nai ma maxusu a aparatul'ui cardiovascularu.

Inimã a omul'ui

Izvuri di naforã

alâxire
  1. Dixionline.net; DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ 25 Avgustu 2014
 
Commons
 

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.