Cireșlu (Prunus avium) easti unu pomu, cu frândzâ uvali și lundzi, ți fați lilici albi primuveara, criscut di om tu livâdz icâ bâhceadz, trâ yimișili (cireașili) ńiț ș-aroși (cu-un os nâuntru) ți li fați, dulți ș-buni tu mâcari.

Unu cireșu

Cireașa easti yimișa faptâ di pomlu cireșu, ńicâ, cârnoasâ ș-cu-un os nuntru, aroși icâ galbinâ.

PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.