Unã tsigarã easti unu sulu njicu di carti multu suptsãri tu cari s-ari bãgatã nuntru tutumi tãljeatã tu cumãts njits, tsi s-aprindi la unu capit sh-cu capitlu a alantu, hiptu n gurã, s-tradzi fumu tu cheptu.

Doauã tsigãri

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.