¸

Arizu

OrezModificare

Arizlu easti unã plantã di-tu fumealjea a gãrnurilor criscutã di omu tu locurli caldi sh-cu multã apã (valturi, mucirli, muceari, etc.), cu truplu subtsãri shi ndreptu, cu frãndzã strimti shi lundzi, cu schicuri njits tu cari s-aflã fructili (gãrnutsãli albi, shi sh-u-aduc cu gãrnutsãli di gãrnu), mãcarea di-aradã a multor oaminj tsi bãneadzã tru locurli caldi.

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.