Limba ghermãnescã

Ghermãnescã (pi ghermãneshte: Deutsch) easte unã limbã indo-europeanã shi limba ofitsialã tu Ghermãnia, Austria, Shwaitsã, Luxemburg, Belghia shi Liechtenstein.

bunâoarâde cuvendeModificare

scutidhi = dunkel

frutâ = Obst

sartsinâ = Aufgabe

ghintanâ = Schnabel

câpruljiu = Hirsch