Sistemlu digestivu; stumahia easti la numirlu 2

Stomac alâxire

Stumahia easti unu mãdularu di-tu truplu a omlui (a pravdãljei) tsi sh-u-adutsi cu-unã soi di pungã tsi yini dupã glãcã (gãrgãlanu), tu cari s-hunipseashti mãcarea ninti ca s-treacã tu pãntica cu matsã.

 

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.