Sirma easti unu hiru di metalu (di cilechi, bâcâri, asimi, malamâ, etc.), icâ unu hiru di metalu prit cari treați zborlu pitricutu cu tilefunlu di la unu locu la altu.

Sirmâ
PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.