Sculiea easti loclu icã acaretea cu dascalji iu s-dutsi lumea cãndu va sã nveatsã carti (sã scrii shi sã dyivãseascã).

Unã sculii
Albert Anker (1896)

Tu sistemlu di educatsii ari ma multi treapti:

  • Grãdinitsã
  • Sculiea
  • Licheulu
  • Universitatea

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.