Cărţâ tu-unâ bibliotecâ

Unâ carti easti adratâ di acoali ligati deadunu tu cari s-au scriatâ poezii, spuneri, nvițâturi etc.