Sãmbãta easti anșasea dzuã di siptãmãnã, namisa di Vinjiri shi Dumãnicã. Sãmbãta Mari easti Sãmbãta dit Stãmãna Mari, dzua di nãinti di Pashti.

Etimologie: sabbatum (l.lat.) icã sambatum = sabatlu