Gioi

Dzuă di siptâmânâ

Gioea easti anpatra dzuâ di siptâmânâ, namisa di Ńiercuri și Vińiri. Gioea Mari easti gioea dit siptâmâna di nâinti di Paști, dit stâmâna-a Paștilui.

Etimologie: Jovis dies (l.lat.) = Dzuâ-alu Jupiter