Puľiu di noaptea

Puľilu di noaptea (icâ nihtirida, burduljac) easti unu soiu di animalu di-tu taifa Chiropteriloru, ți ș-u-aduți cu unu șoaricu cu arpiti, ți bâneadzâ cu bumbâraț, bubuliț, muști, etc., ți sta dzua prit locuri ascumti, scutidoasi ș-azboairâ di-aradâ noaptea.

Unâ turli di nihitridâ
PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.